Bc.

Naše univerzita si pro vás ve spolupráci s OEAEP a mateřskou univerzitou MAPŘ Kyjev přichystala mnoho bakalářských oborů, s nimiž budete mít na trhu práce vysoké uplatnění. Pokud se tedy chystáte na vysokou školu, která nebude pouhou budovou, ale institucí, jež vás řádně připraví do života, vyberte si jeden z našich bakalářských oborů:

Ekonomika a management podnikání

Toto studium vás připraví na manažerský život, klade důraz zejména na schopnost řídit firmu či jiné subjekty, a to nejen z hlediska teoretického, ale i po praktické stránce. Získáte podrobné znalosti z oblasti ekonomiky a managementu. Po vystudování oboru se skvěle uplatníte jako vedoucí pracovník rozličných organizací, případně jako člen jejich managementu či ekonomických oddělení.

Ekonomika práce a řízení lidských zdrojů

Studium ekonomiky práce a řízení lidských zdrojů ve velké míře vychází z managementu podnikání, ovšem klade větší důraz na lidské zdroje a jejich vedení. Mimo znalostí ekonomických a manažerských se dozvíte relevantní informace z oblasti psychologie, které vám pomohou poznat i nitro člověka. Díky tomu se po studiu uplatníte jako pracovník personálních agentur, personální poradce i jako člen managementu či ekonomické sekce různých společností.

Management cestovního ruchu a hotelových služeb

Pokud se v budoucnu chcete angažovat v oblasti cestovního ruchu, tento obor je pro vás ten pravý. Získáte teoretické znalosti z oblasti práva, managementu a ekonomiky i praktické dovednosti, zejména se zaměřením na komunikaci. Díky tomuto oboru budete připraven na práci v cestovních kancelářích, veřejné správě a také se uplatníte v oboru hoteliérství a ve specializovaných institucích.

Management ve zdravotnictví a farmacii

Tento obor vám zajistí praktické i teoretické dovednosti v oboru farmacie a zdravotnictví. Díky zaměření nejen na manažerskou a ekonomickou stránku, nýbrž i na oblast právní a etickou, se uplatníte na rozličných pozicích ve zdravotnických zařízeních, v pojišťovnách a institucích působících ve farmacii.

Praktická psychologii

Obor praktická psychologie vám poskytne základy psychologické teorie a společenských věd, avšak zejména se zaměřením na praktickou psychologii. Získáte schopnosti řešení konfliktů, vyjednávání a mediace, správné komunikace či psychodiagnostiky. Díky těmto pak budete moci pracovat v oblasti klinické či pracovní psychologie, komunikačního poradenství, případně můžete zastávat pozici specialisty na krizovou komunikaci a další.

Sociální a psychologické poradenství

Na rozdíl od praktické psychologie se tento obor zaměřuje více na společenskou rovinu. Kromě základních psychologických znalostí se budete věnovat sociologii, sociální psychologii a sociální práci. To vám v budoucnu usnadní případnou komunikaci s lidmi, díky čemuž můžete pracovat na pedagogických pozicích, věnovat se konzultační a poradenské činnosti a řídit příslušná oddělení velkých společností.

Sociologie masové komunikace a žurnalistika

Toto studium vám nabídne široké spektrum znalostí v problematikách masmédií, public relations, reklamy a komunikace a různých technik s tím spojených. V průběhu studia se můžete dále profilovat na obor žurnalistika, nebo komerční komunikace. Jako absolvent se uplatníte v oboru žurnalistiky a médií, mediální analýzy, řízení v oblastech reklamy a PR či jako specialista na propagaci a marketing.

Právo a právní věda

Obor právo a právní věda vám poskytne znalosti z oblasti práva pracovního, obchodního a mezinárodně obchodního, občanského včetně problematiky autorských práv a práva celního, popřípadě se můžete zaměřit na soukromou detektivní činnost a řízení bezpečnosti a finančních operací.

Pokud si nejste s vaším výběrem dostatečně jistí či máte jakýkoliv jiný dotaz ohledně bakalářského studia a jeho oborů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho telefonu či e-mailu, případně využijte našeho kontaktního formuláře.

  Dis → Bc.

  Absolvovali jste Vyšší odbornou školu zakončenou titulem Dis.? Stačí Vám 3 semestry v některém z námi nabízeném oboru a můžete skládat bakalářskou zkoušku, zakončenou titulem Bc.

  Bc. info

  INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o. ve spolupráci s Otevřenou evropskou akademií ekonomiky a politiky a dalšími zahraničními partnery zajišťuje v České a Slovenské republice bakalářské studium podle akreditovaných oborů kyjevské Mezinárodní akademie řízení personálu (MAŘP). Absolventi obdrží titul Bc.. Bakalářské studium studium vypisujeme pouze externí (kombinovanou) formou

  Bc. obory

  Bakalářský a Magisterský navazující na bakalářský

  Bc. přijímací řízení

  Bc. školné

  Bc. rozsah a formát bakalářské práce

  Rozsah a formát bakalářské práce