PhDr.

  PhDr. info

  O.INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o. ve spolupráci s Česko-slovenským institutem a dalšími zahraničními partnery zajišťuje rigorózní řízení ve studijních programech Veřejná politika a veřejná správa, Právo a Sociální práce.

  PhDr. obory

  Přijímací řízení

  Rigorózní řízení začíná doručením potvrzené přihlášky, uchazeči, zpravidla do 30 dní od jejího přijetí. Uchazeč je povinen do 15 dní od převzetí potvrzené přihlášky předložit potvrzení o zaplacení poplatků spojeného se zabezpečením rigorózního řízení

  PhDr. školné

  PhDr. rozsah a formát rigorózní práce

  Rozsah rigorózní práce je minimálně 80 normovaných stran (60 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4).