PhDr. obory

Obory (studijní programy)

Veřejná politika a veřejná správa – teorie politiky, veřejná politika a veřejná ekonomika, veřejná správa, regionální politika atd.

Právo – správní právo, ústavní právo, obchodní právo, mezinárodní právo, hospodářské právo, finanční právo, pracovní právo, správní právo, občanské právoí procesní, trestní právo procesní atd.

Sociální práce – metody a techniky sociální práce, management sociálních služeb, filosofický a společenský kontext sociální práce, krizová intervence, právní aspekty sociální práce atd.