MIM

  MIM obory

  Výuka obsahuje několik bloků předmětů. Ty jsou společné pro všechny specializace. Blok Marketing a Management je zakončen diplomovou zkouškou, která je součástí obhajoby diplomové práce.

  Přijímací řízení

  Podmínky přijetí ke studiu

  MIM školné

  Platba školného za celé studium MIM musí být uhrazena dle smlouvy o studiu nebo na základě individuální dohody studenta s vedením školy. Ve smlouvě je též uvedené číslo účtu, na které se platby provádějí. Jako variabilní symbol prosíme uvádět celé rodné číslo studenta (bez lomítka) Výše školného je 19 999 Kč za semestr při délce studia 2 semestry.

  MIM rozsah a formát diplomové práce

  Rozsah diplomové práce MIM je minimálně 35 normovaných stran (60 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4).