MIM rozsah a formát diplomové práce

Rozsah diplomové práce MIM je minimálně 35 normovaných stran (60 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4).

Velikost písma 14, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5.

Horní a dolní okraj – 3 cm od horního a dolního okraje listu

Levý okraj – 5 cm od levého okraje listu

Pravý okraj – 3 cm od pravého okraje listu

Strany jsou číslované arabskými číslicemi.

Číslo strany se umístění uprostřed paty dolní strany. Stránkovat se začíná titulním listem, přičemž titulní list se počítá do stránkování, ale číslo strany se na něm nepíše. Přílohy se číslují, do rozsahu práce se však nezapočítávají.

Podmínkou připuštění uchazeče k obhajobě bakalářské práce je písemný souhlas se zveřejněním a zpřístupněním bakalářské práce veřejnosti v duchu vysokoškolského zákona, a to bez nároku na odměnu.

Doporučujeme použít šablonu … stáhněte si …