MBA

  MBA info

  MBA je profesní manažerský titul uváděný za jménem. V České Republice není diplom k titulu MBA ekvivalentem vysokoškolského diplomu. Právní řád jako takový nezná, ale do občanského průkazu Vám na základě našeho diplomu bude zapsán. Jde o roční nebo dvouleté studium, zaměřené na management, marketing a dalších bloky předmětů, jenž každý manager potřebuje ke své každodenní práci. Není cílem, aby naši studenti znali teoretické poučky a postupy. Cílem je získat maximum praktických znalostí a dovedností.

  MBA obory

  Výuka obsahuje několik bloků předmětů. Ty jsou společné pro všechny specializace. Blok Marketing a Management je zakončen diplomovou zkouškou, která je součástí obhajoby diplomové práce.

  MBA rozsah a formát diplomové práce

  Rozsah diplomové práce MBA je minimálně 50 normovaných stran (60 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4).

  MBA školné

  Výše školného a komu se hradí, liší se cena jednotlivých oborů?

  Přijímací řízení

  Podmínky přijetí ke studiu