MBA školné

Výše školného a komu se hradí, liší se cena jednotlivých oborů?

Platba školného za celé studium MBA musí být uhrazena dle smlouvy o studiu nebo na základě individuální dohody studenta s vedením školy. Ve smlouvě je též uvedené číslo účtu, na které se platby provádějí. Jako variabilní symbol prosíme uvádět celé rodné číslo studenta (bez lomítka) Výše školného je 19 999 Kč za semestr při délce studia 4 semestry. Při zkrácené délce studia (např z důvodu výborných výsledků), je kalkulována celková cena 79 995 kč za celé studium MBA.

Pro úhradu v Kč používejte č.ú. RB 25502002/5500. Jako variabilní symbol uvádějte své rodné číslo bez lomítka.

Studium hrazené zaměstnavatelem

Vaše studium může být částečně či zcela hrazeno zaměstnavatelem. Vše záleží na individuální domluvě.

Potřebujete vystavit fakturu?

Obracejte se na studijní oddělení:
INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o.
tel. +420 603 460 000
email studijni@imms.cz