MBA info

MBA je profesní manažerský titul uváděný za jménem. V České Republice není diplom k titulu MBA ekvivalentem vysokoškolského diplomu. Právní řád jako takový nezná, ale do občanského průkazu Vám na základě našeho diplomu bude zapsán.