MBA obory

Výuka obsahuje několik bloků předmětů. Ty jsou společné pro všechny specializace.

Blok Marketing a Management je zakončen diplomovou zkouškou, která je součástí obhajoby diplomové práce.

Volitelné předměty a specializace

Specializace Moderní marketing

 • Marketing on-line
 • Marketing on-line II
 • Praktické otázky moderního marketingu
 • Sociální marketing a komunitní business
 • Public Relations

Specializace HR a ŘLZ

 • Pracovní právo
 • Personální management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Současné trendy v managementu

Specializace Bezpečnostní studia

Blok zaměřený na:
 • Marketing on-line
 • Marketing on-line II
 • Praktické otázky moderního marketingu
 • Sociální marketing a komunitní business
 • Public Relations

Specializace Bytový design

 • Zaměřený na design

Specializace Právo

 • Právo v evropské unii
 • Pracovní právo
 • Právo obchodní
 • Právo autorské
 • Občanský zákoník

Specializace Zahraniční obchod

 • Mezinárodní finance
 • Zahraniční obchod
 • Globální problémy světa
 • Daňové systémy

Blok Marketing

 • Marketing
 • Marketing služeb
 • Marketingový výzkum
 • Mezinárodní marketing

Blok Podnikání

 • Jak založit firmu
 • Jak založit firmu II
 • Jak založit firmu III
 • Finanční řízení
 • Managerské účetnictví

Blok Management

 • Základy managementu
 • Organizační struktury
 • Kreativní management
 • Mezinárodní finance
 • Řízení výroby

Blok Sebezdokonalení

 • Psychodiagnostika
 • Kurz racionálního čtení
 • Vnější informační zdroje
 • Rétorika
 • Manažerská Etika