PhDr. rozsah a formát rigorózní práce

Rozsah a formát rigorózní práce

Rozsah rigorózní práce je minimálně 80 normovaných stran (60 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4).

Velikost písma 14, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5.

Horní a dolní okraj – 3 cm od horního a dolního okraje listu

Levý okraj – 5 cm od levého okraje listu

Pravý okraj – 3 cm od pravého okraje listu

Strany jsou číslované arabskými číslicemi.

Číslo strany se umístní uprostřed paty dolní strany. Stránkovat se začíná titulním listem, přičemž titulní list se počítá do stránkování, ale číslo strany se na něm nepíše. Přílohy se číslují, do rozsahu práce se však nezapočítávají.

Struktura rigorózní práce

a) vstupní část

  • obal
  • titulní list
  • úvod
  • obsah

b) jádro práce

  • kapitoly práce
  • závěr
  • seznam použité literatury

c) přílohová část – přílohy.

Podmínkou připuštění uchazeče k obhajobě rigorózní práce je písemný souhlas se zveřejněním a zpřístupněním rigorózní práce veřejnosti v duchu vysokoškolského zákona, a to bez nároku na odměnu.