Ph.D rozsah a formát disertační práce

Rozsah a formát disertační práce

Rozsah disertační práce je minimálně 150 normovaných stran (60 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4).

Velikost písma 14, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5.

Horní a dolní okraj – 3 cm od horního a dolního okraje listu

Levý okraj – 5 cm od levého okraje listu

Pravý okraj – 3 cm od pravého okraje listu

Strany jsou číslované arabskými číslicemi.

Číslo strany se umístní uprostřed paty dolní strany. Stránkovat se začíná titulním listem, přičemž titulní list se počítá do stránkování, ale číslo strany se na něm nepíše. Přílohy se číslují, do rozsahu práce se však nezapočítávají.

Podmínkou připuštění uchazeče k obhajobě disertační práce je písemný souhlas se zveřejněním a zpřístupněním disertační práce veřejnosti v duchu vysokoškolského zákona, a to bez nároku na odměnu.

Školné

Poplatek za celé studium je stanoven ve výši 139 990 Kč.

Je splatné buď vcelku při započetí studia, nebo ve dvou fázích – 50 % při započetí studia a 50% po 1. ročníku studia – před konáním dizertační zkoušky z filosofie a cizího jazyka. Toto školné obsahuje veškeré další náklady, zejména jednorázové poplatky za dizertační zkoušky z filosofie, cizího jazyka a odborné specializace, předepsané mateřskou univerzitou (2x 200 EUR, jsou již v celkové ceně)

Poplatek uhraďte na účet u Komerční banka a.s. číslo účtu : 107-4321040247/0100

Variabilní symbol = datum narození.