Ph.D školné

Poplatek za celé studium je stanoven ve výši 139 990 Kč.

Je splatné buď vcelku při započetí studia, nebo ve dvou fázích – 50 % při započetí studia a 50 % po 1. ročníku studia – před konáním dizertační zkoušky z filosofie a cizího jazyka. Toto školné obsahuje veškeré další náklady, zejména jednorázové poplatky za dizertační zkoušky z filosofie, cizího jazyka a odborné specializace, předepsané mateřskou univerzitou (2x 200 EUR, jsou již v celkové ceně)

Poplatek uhraďte na účet u Komerční banka a.s. číslo účtu: 107-4321040247/0100

Variabilní symbol = datum narození.

Školné možno hradit hotově, bankovním převodem, kreditní kartou, dárkovými šeky Ticket Multi nebo Sodexo Flexi Pass.